Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Bouw extra voor alle groepen woningzoekenden

23 oktober 2015

Iedereen moet toegang hebben tot een betaalbare woning. Na de crisis neemt de vraag naar woningen weer snel toe. Er is sprake van schaarste. De wachtlijsten zijn te lang en de markt lost het probleem niet op. De PvdA wil dat er nu snel extra tijdelijke woningen worden gebouwd om de ergste woningnood op te lossen voor mensen die aangewezen zijn op een betaalbare huurwoning. Voor mensen die al heel lang op een betaalbare woning wachten, voor starters en studenten, voor mensen die om uiteenlopende redenen met spoed woonruimte zoeken, bijvoorbeeld na een echtscheiding, ontslag of faillissement, na verblijf in het buitenland of in een instelling.

De PvdA heeft bij de behandeling van de begroting voor wonen en rijksdienst een motie ingediend die regelt dat gemeenten een (vooralsnog indicatieve) taakstelling krijgen om tijdelijke goedkopere woningen te laten bouwen en daarvoor gronden beschikbaar te stellen en voor ombouw geschikte lege gebouwen. Deze motie is 15 oktober aangenomen in de Tweede Kamer.

Wat ons betreft gaat het kabinet nu met gemeenten, bouwbedrijven, investeerders en corporaties aan de slag om voor mensen overal in het land woningen aan de voorraad toe te voegen, onder andere door prefabwoningen te creëren in verschillende varianten, afhankelijk van de lokale behoefte. Prefab woningen die 10 tot 15 jaar kunnen bijdragen aan het vervullen van de behoefte. Voor een relatief kleine groep statushouders is het het kabinet gelukt om een concreet plan te maken. Nu is het tijd dat het kabinet doorpakt en meer woningen bouwt. En dan niet alleen voor statushouders maar voor iedereen die op een betaalbare huurwoning is aangewezen. Als er genoeg woningen beschikbaar zijn, hoeft er geen sprake meer te zijn van verdringing en krijgt iedereen een plek. 

Het volledige plan met voorbeeldmotie voor gemeenteraden en rekenvoorbeelden is te vinden op het CLB-ledenplatform. Heb je geen account op ons platform, laat dit ons dan even weten via lwildeman@pvda.nl