Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Banningprijs 2016: Links én religieus

23 oktober 2015

In de westerse wereld kennen we een scheiding tussen kerk en staat. Maar dit betekent niet dat er ook een scheiding is tussen levensovertuiging en politiek. Is het binnen de linkse beweging mogelijk om politieke inspiratie te vinden in een religie of levensovertuiging?

Zijn linkse waarden als solidariteit en naastenliefde schatplichtig aan religie? Is links misschien zelf een religie? Wat vind je van mensen die hun politieke opvattingen uitdrukkelijk verbinden aan hun religie of levensovertuiging? Wat kunnen linkse partijen leren van religies, levensovertuigingen en hun organisaties? En kan linkse politiek religie ‘defundamentaliseren’?

Toen de PvdA werd opgericht in 1946, zag men geloof als bron van inspiratie, ook van politiek en maatschappelijk handelen. Wat levensbeschouwelijke organisaties deden en vonden, was ook politiek van belang. Als sociaaldemocraat kon je dus prima links én religieus zijn. Hoe zie jij dat anno nu?

Heb jij hier een uitgesproken opvatting over? Schrijf dan uiterlijk 1 januari 2016 naar aanleiding van het bovenstaande een compact en prikkelend essay. Werk toe naar een uitgesproken standpunt dat je onderbouwt met stevige feiten, deugdelijke argumenten en levendige voorbeelden. Stijl, originaliteit en kwaliteit van de argumentatie wegen mee in de beoordeling van de inzendingen.

Prijzen

  • Voor de winnaar: € 1.000.
  • Voor de genomineerde niet-prijswinnaars: € 250,-

Het winnende essay komt in aanmerking voor publicatie in Socialisme&Democratie (S&D). De genomineerde essays worden gebundeld in een boekje.