Deze website gebruikt cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet.
Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheiden op blogberichten.
Wil je meer informatie over hoe www.lokaalbestuur.nl om gaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan ons cookiebeleid.

Inloggen mijn CLB

Afdracht CLB bij belastingaangifte

28 februari 2020

Het CLB en de PvdA hebben een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Daardoor kunnen zowel de aanvullende contributie aan het CLB, als de contributie aan de PvdA onder voorwaarden worden afgetrokken van de inkomstenbelasting, als zogenaamde gewone gift.   

Algemene informatie over deze mogelijkheden voor het aftrekken van giften staat op de website van de Belastingdienst. De contrubutie aan het CLB en de PvdA worden aangemerkt als gewone gift. Voor het aftrekken van deze giften, gelden bepaalde regels. Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van het drempelinkomen (het totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek), met een minimum van €60,-. Het bedrag dat boven dit drempelbedrag betaald is, mag afgetrokken worden. Het aftrekbare bedrag mag echter niet meer zijn dan 10% van het drempelinkomen. Meer over de regels voor het aftrekken van giften lees je hier.